ผู้เขียน หัวข้อ: LOADแนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (อ่าน 4 ครั้ง)

ออฟไลน์ promiruntee

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 36794
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
- ความรู้ความสามารณเละทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล
- ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
- การจัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเว็บที่ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าดูเพจสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าดูยูทูบสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าดูบล๊อกที่ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Tags : แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ